Bli Produsent

Er du bonde eller småskala produsent og ønsker å selge varer via Lokalmatportalen?

Krav til deg som produsent:
Du må være registrert og/eller godkjent hos Mattilsynet. Mattilsynet´s regler for godkjenning og registrering kan du lese om her: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/Lokalmat/lokalmat__registrering_og_godkjenning.12969

I løpet av våren 2020 vil lokalmatportalen åpne opp for hele Norge. Du vil da kunne opprette din egen konto (gratis) og legge ut dine varer for salg. Du vil selv kunne opprette leveringsalternativer - hentepunkter og hjemlevering - og linke til dine produkter. Du kan også velge å gjøre leveringsalternativene tilgjengelige for andre produsenter. Når du logger inn vil du finne all informasjon du trenger for å håndtere distribusjon av dine varer. Du kan se oversikt over solgte varer, laste opp faktura, hente ut kundelister og pakkelister, og du kan logge inn via mobilen og huke av på listen elektronisk etter hvert som du leverer ut til kundene. 

Send en e-post til info@localefood.no dersom du ønsker å få beskjed om når vi åpner opp.  

Å delta i Lokalmatportalen er uforpliktende. Vi har ikke krav til leveringsdyktighet. Du forplikter deg kun til å levere de varene som er bestilt. Dette er desto viktigere. 

Velkommen til å bli en del av den nye Lokalmatportalen for Norge - direkte mellom bonde / produsent og forbruker!

Mvh Wenche & Linn
Localefood AS
tlf +47 984 29 814