Bruker- og salgsbetingelser

Generelle betingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Lokalmatportalen.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp av varer på Lokalmatportalen.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Lokalmatportalen.no er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte hentepunkter og hjemleveringsadresser, hvorav alle befinner seg på norsk fastland.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Lokalmatportalen.no.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon (Gjeldende fra 13. desember 2014).

Definisjon av parter

Selger er: Localefood AS, org. nr. 920033784 MVA, Postboks 17, 7350 Buvika, og blir i det følgende benevnt «Lokalmatportalen.no», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 984 29 814.

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av refusjon, erstatningsvare eller senere levering. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere varelinjene som er berørt av avviket.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, poser m.m.

Priser for hjemlevering eller henting ved hentepunkt vil kunne tilkomme, og disse vil variere. Hjemlevering av bestillinger over en viss sum vil kunne tilbys gratis. Hjemlevering og henting tilbys kun innenfor utvalgte geografiske områder. Det er kjøpers ansvar å sørge for å velge et leveringsalternativ som passer for kjøper.

Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Prisene på hjemlevering kan påvirkes av etterspørsel og fremkommeligheten i ditt område. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

For privatkunder gjøres kjøpesummen opp gjennom bank- eller kredittkort med Stripe via våre nettsider. Kjøpesummen blir belastet på kortet ved bestilling.

For bedriftskunder kan kjøpesummen gjøres opp gjennom faktura sendt på e-post. Ta kontakt med oss på kundeservice@lokalmatportalen.no for å avtale bestilling og fakturering. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist fra den dato varene blir levert dersom ikke annet er avtalt.

Lokalmatportalen.no forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk. Ved unormalt store bestillinger, bestillinger gjort av selskaper med lav eller ingen kredittverdighet/historie og /eller manglende eller lukkede regnskaper kan Lokalmatportalen.no avkreve forhåndsbetaling før bestillingen effektueres.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Lokalmatportalen.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt, herunder å selge et begrenset antall av en vare til samme person innenfor et tidsrom. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

Levering og forsinkelse

Ved hentepunktskjøp skjer utlevering av bestillingen på det hentepunktet og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Ved hjemleveringskjøp skjer utlevering på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Ved hjemlevering leverer Lokalmaportalen.no til dørterskelen. På næringsadresser leverer vi til dørterskel eller lasterampe. Lokalmaportalen.no har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Ved forsinket levering på mer enn 5 timer står du fritt til å velge om du vil heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt. Dersom du hever kjøpet vil tilbakebetaling skje innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Lokalmatportalen.no forbeholder seg rett til leveringsnekt til enkeltpersoner, husstander eller adresser, og uten å oppgi årsak. Det påhviler kunden å sørge for at leveringen kan gjennomføres etter avtalen på en anstendig og sivilisert måte. Dersom sjåfører eller annet personell som utfører tjenester for Lokalmaportalen.no uttrykker ubehag eller oppfatter noen del av vår varelevering som støtende eller truende, enten for seg selv eller andre, kan kundeforholdet avsluttes umiddelbart og uten erstatning.

Reklamasjon

Lokalmaportalen.no forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

 • Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du ha anledning til å velge enten å få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.
 • Vi har «frukt-og-grønt garanti» på våre varer. Det betyr at dersom du mot formodning har noe å utsette på frukten eller grønnsakene du har bestilt får du pengene tilbake for varene dette gjelder. Vi stiller ingen spørsmål.
 • Vi har «holdbarhetsgaranti» på enkelte av våre varer som forringes raskt, slik som ferskvarer av fisk og kjøtt. Der vi har holdbarhetsgaranti er dette, samt antall dager fra utlevering garantien gjelder, oppgitt i informasjonen om produktet. Dersom holdbarhetsgarantien av sjeldne årsaker ikke holdes, tilbyr vi pengene tilbake.
 • Holdbarhetsgarantien gjelder ikke så lenge varen er rabattert eller selges i forbindelse med kampanje.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert på bakgrunn av garantier (frukt-og-grønt garanti, holdbarhetsgaranti) eller andre tilbud og kundeløfter, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.

Heving av kjøp, reklamasjon eller brudd på garantier kan meldes til kundeservice@lokalmatportalen.no.

Dersom det foreligger en mangel i bestillingen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (Senest 7 dager etter leveringstidspunkt), gi oss melding om dette. Den absolutt siste fristen for å reklamere er to år etter at du overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Uavhentede bestillinger og bestillinger som ikke kunne leveres

Lokalmatportalen.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot til det opprinnelig bestilte hente- eller leveringstidspunkt.

Ved hentepunktsutlevering: Dersom du ikke henter bestillingen på hentepunktet til avtalt tid vil varer som skal oppbevares i bestemte temperaturer (slik som frysevarer eller kjølevarer) bli helt eller delvis ødelagt.

Dersom du blir forhindret fra å hente til det opprinnelige avtalte tidspunkt, må Lokalmatportalen.no motta beskjed om dette senest 12 timer før hentepuktets åpningstid for å få refundert totalsummen for bestillingen. Det er kun anledning til å hente varene på et annet tidspunkt dersom dette på forhånd er avtalt.

Uavhentede bestillinger vil deles opp i 2 grupper. Kjøle- og frysevarer vil kastes, da vi ikke kan garantere kvaliteten. Tørrvarer vil ikke tas i retur, da kostnaden for dette er for høy og det vil ikke være hensiktsmessig å belaste kunde denne kostnaden. Tørrvarene vil derfor doneres til veldedige formål og trengende. Prisen for uavhentede varer vil derfor ikke bli kreditert tilbake på konto, men må anses som tapt.

Ved hjemlevering: Dersom du ikke er på din oppgitte hjemmeadresse, eller bedriftsadresse for bedriftskunder, når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre.

Dersom vi ikke får tak i deg vil varene bli hensatt dersom ikke annet er avtalt.

Særavtaler, slik som levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for Lokalmatportalen.no og alltid på kundens egen risiko. Lokalmatportalen.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

Angrerett

Lokalmaportalen.no forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),
 • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Lokalmatportalen.no) om å besøke forbrukeren (i)
 • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester (m).

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Localefood AS, Postboks 17, 7350 Buvika eller kundeservice@lokalmatportalen.no.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til Localefood AS, c/o Fremo, Hammergjerdet 1, 7350 Buvika, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema

Utfylt skjema sendes til:
Localefood AS
Postboks 17
7350 Buvika
E-post: kundeservice@lokalmatportalen.no

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
 • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
 • Signatur (Ved brev)

 

Kundens plikter

På Lokalmatportalen.no ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du bestiller og noe lar oss lage Lokalmatportalen.no til noe mer enn bare en butikk — nemlig et rikt og inspirerende nettsamfunn. Hvordan vi behandler disse brukeropplysningene kan du lese mer om i vår personvernerklæring.

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Lokalmatportalen.no er ansvarlig for betaling av de ytelser Lokalmatportalen.no eller Lokalmatportalen.nos samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Lokalmatportalen.nos side.

En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å

 • Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon,
 • Sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for,
 • Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller Lokalmatportalen.no mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.
 • Følge norsk lov. Ved mistanke om lovstridig aktivitet forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre
 • Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt
 • Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.

Kuponger og gavekort

Lokalmatportalen.no kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode, kun gjelde for enkelte ukedager eller tidspunkter og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestillinger. Kuponger kan normalt ikke kombineres på samme handel. Vilkårene kan variere ut i fra kupongtype, og disse oppgis i tilknytning til kupongen.

Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

Lokalmatportalen.no kan tilby rabatter i form av kuponger i forbindelse med kampanjer, f.eks. for å oppfordre til å begynne å handle eller som belønning og oppfordring til å verve nye kunder. Lokalmatportalen.no deler ut slike kuponger etter eget forgodtbefinnende, og kan endre vilkårene for utstedelse når som helst. Kampanje- eller vervekuponger utstedes i utgangspunktet både til den vervede eller inviterte ved registrering med en unik link eller invitasjonskode, og til ververen når den vervede gjør sin første handel som oppfyller kupongens nærmere angitte vilkår.

En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand. Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger.

Dersom Lokalmatportalen.no har mistanke om misbruk av kuponger (forsøk på å verve deg selv eller nærstående gjennom å lage flere brukerkontoer, verving i unormal, profesjonell skala eller i kommersielt øyemed, ervervelse av kuponger gjennom å bryte disse betingelsene eller annen bruk som Lokalmatportalen.no ikke vurderer å være etter hensikten) kan vi nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Lokalmatportalen.no kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

Ekstraordinære forhold

Lokalmatportalen.no er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Lokalmatportalen.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Lokalmatportalen.nos kontroll, og som Lokalmatportalen.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Lokalmatportalen.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Lokalmatportalen.nos side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Force majeure

Er Lokalmatportalen.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lokalmatportalen.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold

 • Lokalmatportalen.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
 • Lokalmatportalen.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
 • For varer som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje gjelder nærmere oppgitte salgsbetingelser. Eventuelle salgsbetingelser er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer gjelder til oppgitt sluttdato eller så lenge beholdningen rekker. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall salg av en vare eller kombinasjon av tilbud, i forbindelse med kampanje, til samme person innenfor et tidsrom.
 • Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Lokalmatportalen.no AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
 • Lokalmatportalen.no AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Lokalmatportalen.no. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • Lokalmatportalen.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Lokalmatportalen.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

Copyright

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Prouktbilder brukes med tillatelse fra hver enkelt av våre leverandører.

Alt innhold på disse nettsidene er Lokalmatportalen.no AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Lokalmatportalen.no